Jouw PadPositieve Psychologie
Life Coaching is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie. Deze tak van wetenschap bestudeert de factoren die het menselijk geluk en welbevinden bevorderen. Life coaching is de praktische toepassing van deze wetenschap.

Geluk wordt gedeeltelijk genetisch bepaald
Sommige baby’s zijn van nature gelukkiger dan andere. Maar ondanks verschillen in ‘geluksgenen’ kan iedereen zijn geluk verhogen door serieus te werken aan persoonlijke groei en een gezonde leefstijl. Kinderen in gelukkige gezinnen worden zelf ook gelukkiger en presteren beter op school.

Geluk is een innerlijke toestand
Geluk is een innerlijke toestand die grotendeels onafhankelijk is van externe omstandigheden. We gaan in het leven voortdurend door pieken en dalen. Soms genieten we, soms hebben we pijn. Soms zijn we succesvol, soms verliezen we. Maar we komen steeds weer terug in dezelfde toestand van geluk (of ongeluk).

Je kunt leren om gelukkiger te worden
Geluk is als een spier die je kunt trainen. We kunnen onze innerlijke staat van geluk verhogen door te werken aan persoonlijke groei en een betere leefstijl. Door te kijken naar belemmerende overtuigingen en onze angsten en die om te zetten. Zo ontstaat ruimte voor groei, verhoging van zelfvertrouwen en zelfwaarderingen wat tezamen met communicatieve vaardigheden essentieel is voor de verhoging van geluk.

Gelukkige mensen zijn gezonder en worden ouder
Oude mensen zijn gelukkiger dan jonge mensen, mits zij actief blijven in de maatschappij, liefdevolle relaties hebben, gezond leven, zichzelf blijven ontwikkelen en georiënteerd zijn op zingeving. Een gezonde leefstijl met genoeg slaap, beweging, zonlicht, gezonde voeding en ontspanning bevordert het geluk.

Gelukkige mensen hebben minder last van stress en psychische problemen
Gelukkige mensen kunnen makkelijker een trauma verwerken en krijgen minder last van post-traumatische stress symptomen. Zij groeien zelfs van een trauma (post-traumatische groei). Gelukkige mensen hebben minder last van psychische stoornissen zoals angst, verslaving, psychose en depressie. Als je afgunstig of jaloers bent op andere mensen, kun je deze gevoelens overwinnen door waardering voor ze te ontwikkelen en van ze te leren. Daardoor wordt je gelukkiger.
Gelukkige mensen kunnen beter omgaan met verlies en tegenslagen. Gelukkige mensen zijn stressbestendiger.

Gelukkige mensen zijn productiever
Mensen die tevreden en gelukkig zijn op hun werk, zijn productiever en gezonder.

Maakt geld gelukkig?
Alleen geld maakt niet gelukkig, maar ook niet ongelukkig. Geld is alleen een transactiemiddel. Het gaat erom wat je met geld doet. Als je het positief gebruikt, zal het je geluk bevorderen. Maar als je het negatief gebuikt verlaagt het je geluk.

Optimisme
Mensen met een optimistische levensvisie zijn gelukkiger en gezonder dan pessimisten en leven gemiddeld langer. Optimisme kan worden ontwikkeld.

Rob Scholte zei ‘ns ‘Als je het kunt bedenken, wordt het ook mogelijk’. Net zoiets als ‘Waar een wil is, is een weg’. Dit lijkt misschien een platgetreden pad, maar het ligt er nog altijd. Ook voor jou!

Persoonlijke ontwikkeling is een investering om het beste uit jezelf te halen.